Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 41 Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 48 Robert Sandströms Blogg
Stefan och Annas gordiska knut 
22 December, 2014, 10:09
Posted by Administrator
HAR TÄNKT BLOGGA om detta, men tiden räcker liksom inte till. Det jag vill säga är, att det blir inget extraval. Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra kommer att komma överens innan den 29 december. Detaljerna kan jag förstås inte.Mina nära vänner vet att jag sagt detta en längre tid. När de nu börjar sippra ut från fler håll är det bäst att jag skriver ned det också, så att jag sedan kan säga: Vad var det jag sa? De som ”sitter däruppe vid makten” känner inte till, och har knappt hört talas om ”vanligt folk”:

Vanligt folk är förbannade, trötta på politiker, och på tiggare som sitter i snart sagt varje gathörn, framför minsta köpställe och till och med mitt på gatan på Drottninggatan i centrala Stockholm. Inte intill husväggen, nej, mitt i gatan. (Se upp så att du inte trampar på dem!)

Politikerna i Sveriges riksdag har blivit ”08-or” hela högen. De ser inte bortom Tullarna och med denna skumögdhet drar de ett löjets skimmer över sig själva. Det är ofattbart att de inte förstått att majoriteten av landets röstberättigade bor längre bort än ett stenkast från riksdagen.

Opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk. Tro inte annat än att tendensen kommer att hålla i sig. S och SD kommer att öka; S med återvändande stödröstande från vänsterpartiet och SD med ännu fler missnöjda väljare som kräver lösningar på flykting- och tiggeriproblematiken.

Är det så konstigt att förstå?

Frågan är bara vem, Löfven eller Kinberg Batra, som löser den gordiska knuten? Stefan Löfven får rikta sitt Alexanderhugget mot MP och Anna Kinberg Batra sitt mot allianskollegorna. Svisch! Svisch!

Nu blir ingen av dem herre över Asien, men väl statsminister i konungariket Sverige. Det ger partierna tre års rådrum fram till nästa ordinarie riksdagsval. Under tiden bör de inte bara kunna diskutera frågan, utan också lösa flykting- och tiggeriproblematiken.

Så blev det då en blogg i alla fall. God Jul!

Fakta: Gordiska knuten

Benämning på den komplicerade surrning som förband oket med vagnsstången på en helig vagn i Zeustemplet i Gordion.Den som löste knuten skulle enligt en spådom bli Asiens härskare. Alexander den store sägs 334 f.Kr. med sitt svärd ha huggit av den, varav uttrycken ”alexanderhugg” och ”lösa den gordiska knuten” för drastiska problemlösningar. Enligt en annan version drog Alexander ur den sprint som höll ihop knuten, vilket är mer sannolikt, då svärdshugget antyder ett från Alexanders sida oväntat förakt för gudarna.

Källa: Nationalencyklopedin
add comment ( 31 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Valrörelsen blir smutsig, mycket smutsig 
6 December, 2014, 10:06
Posted by Administrator
RIBBAN ÄR NU satt i den extravalrörelse 2015 som kommer att göra Sverigedemokraterna, SD, till ett ännu större parti i kommande riksdag. I DN Debatt (6 december 2014) fastslår Löfven att SD är ett nyfascistiskt enfrågeparti, utan belägg och utan att ens förklara varför.


I Löfvens värld är detta Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson att döma av debattartikeln i Dagens Nyheter lördag 6 december 2014.

När Magdalena Andersson, finansminister i Löfvens ministär, först sa det, i en intervju efter ett möte med EU-nämnden i Riksdagen, antog jag att hon uttalat sig i affekt och att statsministern skulle komma att ta henne i öra. För så säger man inte!

När jag läser den braskande trespaltiga nyhetsrubriken i Dagens Nyheter tar jag mig för pannan, kastar tidningen ifrån mig, och utbrister:

– Nu förlorar vi extravalet 22 mars 2015!

Av detta kan jag bara dra en slutsats, att det blir en mycket smutsig valrörelse …!

För mig är det uppenbart att maktsfären inom socialdemokratin är historielös och saknar kunskaper i retorik, det vill säga ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".

Med tanke på att retorik var en kunskap redan 400 år före Kristus, utvecklad av den grekiske filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles, borde någon partistrateg känna till hur man paketerar ett budskap. Men icke!

Värre är det förstås med historielösheten i ett kortsiktigt perspektiv – låt oss säga det senaste seklet där man åtminstone tre gånger skulle kunna argumentera för – Quilt by Association – att Socialdemokraterna skulle kunnat ha uppfattas som fascistiskt:

• Rasbiologin
• Sjukhusspionaget
• IB-affären


Löss i fanan

Se där, tre ”löss i fanan”. Enskilda händelser med vilka den slarvige kan hävda att socialdemokrater och fackföreningsledare är fascister. Fråga samer eller romer vars mest framträdande förespråkare hävdat att Hjalmar Branting var fascist (se nedan).

Det är det väl ingen som skulle påstå i dag? Historien förändras över tid och med tiden har också kommunisterna blivit rumsrena efter diverse namnbyten utan att de för den skull bett om ursäkt för sina historiska felsteg.

Låt mig först notera att fascismen härstammar från en italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini, präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och ett upphöjande av en karismatisk ledare.

Det är lätt att blanda ihop fascism med nazism, vilket företrädesvis vänsterpolitiker ofta gör när de nedlåter sig över politiska och ideologiska motståndare.

Inom språkforskningen har denna sammanblandning av begreppen inte vunnit en allmän anslutning. Trots yttre likheter finns det väsentliga skillnader; i fascismen saknas exempelvis den antisemitism som är ett grunddrag i nazismen.

Rasbiologin

1909 bildades Svenska sällskapet för rashygien, som bedrev ett starkt lobbyarbete för ett rashygieniskt perspektiv på samhällsutvecklingen. Bakom opinionsbildningen stod ett tvärpolitiskt nätverk av forskare och politiker som vill åstadkomma främst två saker:

1) Grunda ett rasbiologiskt vetenskapligt institut åt landets ledande rasbiolog Herman Lundborg.

2) Införa steriliseringslagar i Sverige.

Det lyckas man också göra, institutet 1922 och den första lagen 1934.

Starkt stöd av forskare för motionerna om Rasbiologiska institutet gjorde att både högerns ledare Arvid Lindman och socialdemokraternas Hjalmar Branting skrev på. Det gjorde också framträdande liberaler.

Sjukhusspionaget

I 1970-talets första halva avslöjades ett sjukhusspionage inom Göteborgs sjukvårdsförvaltning och inarbetade kontakter med säkerhetspolisen och IB. Dess främste aktör var socialdemokraten Leif Andersson (S), vice ordförande i sjukvårdsstyrelsen, som överlämnade en lista på 10–15 personer, aktiva inom KFML(r).

IB-affären

Under slutet av 1940-talet byggde socialdemokraterna upp en egen underrättelsetjänst med hjälp av sina arbetsplatsombud vars uppgift var att rapportera vilka fackföreningsmedlemmar som antogs vara kommunister.

Med tiden kom denna grupp att ombildas till ”IB”. 1973 avslöjade Peter Bratt och Jan Guillou organisationen genom artiklar i vänstertidskriften Fib/Kulturfront. Effekterna blev att IB inordnades som en officiell del av försvarsstaben enligt förslag från 1974 års underrättelseutredning.

Vad ”IB” stod för kom aldrig att avslöjas. En förkortning som uttolkats är ”Informationsbyrån” när IB-affären kom. Enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapport 2002 betydde det "Inhämtning Birger" och var kopplat till dess dåvarande chef Birger Elmér.

Jag förstår att Andersson och Löfven vill svartmåla Sverigedemokraterna och påskina att Sverigedemokraterna har kopplingar till Nationalsocialistiska arbetarepartiet. Men jag värjer mig mot historieförfalskningar, slarviga och felaktiga användningar av ord och uttryck.

Vikten av att vårda talet och bruka de rätta orden så att de inte förlorar sitt ursprung och sin betydelse lärde jag mig av Hjalmar Gullberg:

Bara de riktiga orden,
orden med krona och fågel-
sång har en skugga som träden.

Svalkande skugga att sluta
ögonen i, medan kronan
sjunger de riktiga orden.

Ögon. Läppar (1959)


add comment ( 35 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Brigitte Bardot och Gunvor Pontén 
3 December, 2014, 13:50
Posted by Administrator
HAR DUBBLERAT MINA antal autografer s med ett hundra procent, från en till två. Brigitte Bardots namnteckning har nu sällskap med Gunvor Ponténs. Skådespelerskorna är nästan jämngamla och har nu lika stor plats i mitt hjärta.


Foto: Robert Sandström ©

Brigitte Bardots autograf fick jag då jag var en liten telning då hon och hennes dåvarande man Roger Vadim spelade in några filmscener på Stora Luleälven i Norrbotten. Jag köpte ett autografblock och lyckades med konststycket att få henne att skriva i det; hur det gick till och vad som sedan hände är en annan historia. Men så mycket kan jag väl avslöja, att jag har suttit i hennes knä ...

Filmen har dock aldrig visats i Sverige.

Med åren har jag förstått att autografen är värdefull, inte minst med tanke på att Brigitte Bardot mer än en gång utnämnts till ”världens sexigaste kvinna”.


Foto: Robert Sandström ©

En autograf av Gunvor Pontén smäller lika högt. Inte minst med tanke på att hon är den enda nu i livet varande skådespelaren som hade roller i Hon dansade en sommar. En och annan statist kan fortfarande vara i livet, men ur rollistan är ingen annan än Gunvor Pontén kvar i livet.

Hon dansade en sommar, med Arne Mattsson som regissör, blev Nordisk Tonefilms största kassasuccé och vida beryktad för nakenscenerna och Ulla Jacobssons nakna bröst i närbild. Dock icke utan kvaliteter för vilka den som första svenska film tilldelades Guldbjörnen vid Filmfestivalen i Berlin 1952.

Gunvor Pontén är nöjd med sin insats och säger:

– Det kom att dröja många år innan jag blev så bra skådespelerska igen för när jag gjorde rollen hade jag ingen som helst kunskap och erfarenhet av att spela in film. Jag var bara mig själv!

Dåtidens skådespelarelit, Ulla Jacobsson, Folke Sundquist och Edvin Adolphson bland andra, hade ledande roller. Gunvor Pontén gjorde en karaktär som utan framgång la ut sina krokar för en eftertraktad yngling som återvänt till hembygden från universitetsstudierna i storstaden.

– Det är en karaktär jag fått göra många gånger, skrattar Gunvor Pontén som med tiden kommit att bli en av våra mest uppskattade skådespelerskor med många film- och teaterroller i sitt bagage.

Fotnot: Gunvor Pontén är född 1929 i Stockholm, Brigitte Bardot, i dag mest känd som djurrättsaktivist, är född 1934 i Paris.
add comment ( 45 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
En skål för Mäster Sven-Bertil 
2 December, 2014, 10:59
Posted by Administrator
SVEN-BERTIL TAUBE bjöd på en otrolig kväll på Dramaten när han firades för sina 80 år och nya albumet Hommage som tillägnas hans vänner som berikat hans liv med poesi och Musik: Olle Adolphson, Gunnar Bohman. Ulf Björlin, Lars Forsell, Carl-Fredrik Reuterswärd med flera.


Foto: Robert Sandström ©

Peter Nordahl, som tonsatt några av den nya musiken dirigerade.
Den som ännu inte upptäckt Sven-Bertil Taube bör genast inköpa nya CD-n, sätta sig ned och lyssna och förundras över hur vacker den är. Njutbar hela vägen, och som han fraserar sedan! Varje stavelse hörs tydligt och det är ingen tvekan om att han tog tillvara läroåren på Kungliga Dramatiska Teatern.


Sven-Bertil i högform.

Vi ska vara glada som nation över denna visans vän som också är en stor aktör och skicklig skådespelare. Vilket han inte minst visar i en ”En enkel till Antibes” för vilken han förärades en välförtjänt Guldbagge (2011).


Efter konserten utlovade avgående Dramatenchefen Marie-Louise Ekman fler kvällar med Sven-Bertil Taube vilket publik och fans tackar för!

Som sagt, köp skivan, lyssna och njut!
add comment ( 33 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Somaliabilder på bibliotek 
1 December, 2014, 15:57
Posted by Administrator
OSCAR TRIMBEL STÄLLER ut sina målningar från Somalia på Kungsholmens Bibliotek (S:t Eriksgatan 33) i Stockholm månaden ut. Under flera år arbetade han i Somalia som projektledare för hantverksindustrier i flyktingläger och hos lokalbefolkningen.


Oscar Trimbel tillbringade flera år i Somalia där han målade och lyssnade på barnsagor som nu sammanställts i ett vackert bokverk.

Foto: Robert Sandström
Oscar deltog i Mogadishu konstklubb och då han reste runt i landet fick han höra många berättelser och sagor som skrivit ned och samlat i ”Ökensagor – Berättelser från Somalia som han utgett via Författares Bokmaskin, Stockholm.

Målningarna ur boken återfinns i utställningen tillsammans med några strofer ur sagorna.

Utställningen pågår december månad ut.
add comment ( 15 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Nästa> Sista>>