Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 41 Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 48 Robert Sandströms Blogg
Mitt mått på kultur, makt, etik och moral 
25 May, 2015, 10:49
Posted by Administrator
EN AV MINA läsare av min blogg har ställt frågan: ”Vad är kultur för dig?” Efter att ha funderat några dagar innefattar mitt svar även Etik, Moral och Makt. Mitt mått är också hur vi tar hand om varandra.

Frågeställaren har utländsk bakgrund, och som invandrare har denne svårt att förstå ”Svensk kultur”. Frågan är till synes enkel, men ytterst komplicerad att besvara. Nationalencyklopedin, NE, - som står för vår tids vetande – behöver flera sidor för att förklara begreppet.


NE beskriver ordet Kultur i termer som: odling och bildning, och det förtydligas med flera artiklar, författade av bland andra Harry Järv (se nedan).

Med det skulle man kanske kunna låta sig nöja, men det är inte ett tillfredsställande svar och knappast någonting som min frågeställare skulle nöja sig med.

För ett ge ett uttömmande svar hänvisar NE till de stora tänkarna och filosoferna Cicero, Samuel von Pufendorf, Hobbes, Kant, Herder och Spengler. Uppslagsverket beskriver också Ett kulturantropologiskt synsätt, Finkultur och Modeller för kulturell evolution.

Litteraturhänvisningen är omfattande och bland artikelförfattarna märks, som ovan nämnts, förre biblioteksrådet Harry Järv, som var ställföreträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket och också var en av de frivilliga finlandssvenskarna som deltog i Finlands krig.


Harry Järv (bilden) var kompanichef för ett spaningskompani vid regementet IR61, som var ett svenskspråkigt förband, under fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen 1941 – 1944. Dramadokumentären Framom främsta linjen om det finska fortsättningskriget är baserad på fänriken Harry Järvs bilder och dagboksanteckningar från fronten. I filmen spelas han av skådespelaren Tobias Zilliacus som leder sitt kompani vid stödjepunkten vid Svir.

Film och dramadokumentärer är också kultur, men kulturbegreppet som sådant är förstås mycket vidare än så. På grund av sitt stora omfång och skiftande innehåll har det också gett upphov till vetenskaper som tillämpar helt olika metoder för att förklara vad som menas.

För mig är kultur ett mått på hur vi tar hand om varandra. Det är ett synsätt som går att använda inom det mest skilda områden och i livets alla skeenden, från det vi föds till vi begravs – och också hur vi tar hand om våra döda.

Eftersom kyrkogårdar har en rogivande effekt på mig upprörs jag alltid när gravar skändas, gravstenar välts och blommorna på gravarna skövlas. För mig är det barbari (brist på kultur och förfinat levnadssätt).

Mitt andra mått på kultur är etik och moral. Det förstnämnda är för mig ett ”regelverk” och det senare hur detta regelverk efterlevs. Det bygger naturligtvis på en värdegrund, i mitt fall en kristen tro och politiskt en demokratisk socialism.

Tredje måttet är makt. Makt att påverka och förändra. Det i sin tur kräver insikt, moral och – kultur. Den som har makt måste inse och förhålla sig till det. Makten får dock aldrig utövas, för i samma stund som den används förlorar den sitt värde.

Skramla gärna med vapnen, men bruka dem inte!

Låt mig återvända till Nationalencyklopedin och citera dess inledande förklaring:

”Cicero talade om själsodling, renässansens humanister om att odla intellektet. Samuel von Pufendorf kontrasterade – i anslutning till Hobbes – kulturtillstånd mot naturtillstånd och vidgade begreppet kultur från individen till att gälla gruppen (1686). Kant definierade kultur som ”något högre än vad naturen själv kan åstadkomma”, Herder använde termerna kultur och kultiverad om den historiska utvecklingen – han talade om ett folks tilltagande kultur – och Spengler slutligen ansåg att kultur är en organisk livsyttring som föds, utvecklas, fulländas och dör inom nationer, folk och samhällsgrupper.”

Jag vill också citera en dikt av arbetarförfattaren och lyrikern Ragnar Jändel (1895 – 1939):


Ragnar Jändel (bilden) föddes den 13 april 1895 i Jämjö socken i Blekinge, och avled den 6 maj 1939 i Gryt i Ronneby.

Jag längtar hem – hem till en kyrkogård
som jag har kär. Det blommar, blommar där.
Den ligger över havet, högt och fritt,
sällsamma sånger sjunger vinden där.
När jag i dödens famntag låg en stund,
så mycket kärt blev då begravet där.
Nu sjunger havet alltid nedanför
om allt som dog och ändå aldrig dör.
Trots allt det sjunger, blommar vackert där

Fotnot: Svir
En 224 km lång flod i västra Ryssland. Den rinner från Onega till Europas största insjö Ladoga. Floden kan även betraktas som östra Karelens sydgräns och den ingår även som en del av vattenleden Sankt Petersburg-Moskva. Svir är den största floden som rinner till Ladoga. Ladoga avvattnas i sin tur av Neva.
Under fortsättningskriget avancerade finländska trupperna ända fram till flodens nordvästra del, vilken hölls tills Sovjetunionen påbörjade sin storoffensiv 1944.
add comment ( 51 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
En ung begåvad fotografs världsnyhet 
21 May, 2015, 04:47
Posted by Administrator
EN VÄRLDSNYHET BJUDER oss på en unik möjlighet att inte bara titta in i en värld som enbart förunnats ett enda reportageteam att vistas i, dokumentera och uppleva.Vi får också promenera runt, förundras, förvånas och överraskas i den kolossala Son Doong-grottan i Vietnam.

Missa inte den unge begåvade Stockholmsfotografen Martin Edströms 360-graders-panoramareportage som precis har publicerats publikt på National Geographics hemsida.

Detta är stort, detta är mäktigt. Mitt uppriktiga GRATTIS till Martin för ett strålande arbete!

Om du klickar på bilden eller trycker här så kommer du till Martin Edströms 360-gradiga panoramareportage.
add comment ( 31 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Jag skrev ett brev … 
19 May, 2015, 19:56
Posted by Administrator
… TILL OLOF PALME som kom att betyda mer än jag någonsin kunnat ana. Två män i en mellansvensk stad vräktes av sin hyresvärd från den lägenhet de hyrt i flera år då det framkom att de var homosexuella. Och detta med stöd av lagen!

Året var 1978, och jag blev så upprörd att jag fattade pennan och skrev ett brev till dåvarande statsministern Olof Palme. Brevet inledde jag med:

– Partibroder!

Jag krävde att han, som ledare för Sveriges största politiska parti – som innehaft regeringsmakten i fyrtio år – skulle gå i bräschen för att stärka de homosexuellas rättigheter.


I svaret på mitt brev till Olof Palme underströk han att det inte var acceptabelt att någon förvägras arbete eller bostad på grund av sin homosexualitet: ”Jag har själv ingripit när något sådant fall av diskriminering kommit till min kännedom och inom min räckvidd.” Bilden är tagen i Almedalen 1979. Foto: Hans Hemlin

Jag hänvisade till, att Olof Palme i sin valupptakt sagt: ”Det är viktigt att människorna känner trygghet, på det ska 1980-talets politik bygga!”.

Nordens största kvällstidning, Expressen, hade också haft en rad sensationsartiklar om ”Den homosexuella prostitutionen”. Med hänvisning till dessa artiklar skrev jag:

”Följden av sådan journalistik ökar risken för att homosexuella ska utsättas för våld. Förstår socialdemokraterna vad ett nytt uppflammande av fördomarna kan medföra? Vad är partiet berett att göra, och hur vill Du motverka diskriminering mot homosexuella?”

Jag framhöll vikten av att homosexuella som lever i en parrelation borde få åtnjuta samma trygghet som heterosexuella par vad gäller bostadsbidrag, arvsfrågor, vårdnadsrätt av barn, bostad, arbete etcetera.

Avslutningsvis i brevet frågade jag Olof Palme om han var beredd att gå i främsta ledet för att avskaffa fördomarna.

Konkreta åtgärder

Jag ville inte ha någon ”utredning” som skulle medföra flera års väntan på konkreta åtgärder. I stället ville jag att lagarna skulle ändras fortast möjligt och att diskriminering av homosexuella skulle förbjudas.

Palme svarade med att tillsätta Homosexutredningen som skulle utreda ”Homosexuellas situation i samhället”. 1984 kom utredningens betänkande och en rad förslag på åtgärder som juridiskt och socialt skulle jämställa homosexuella med heterosexuella.

Mest homoaccepterande landet

Betänkandet kom så småningom att leda till sambolagen, homosexuellas rätt att adoptera, samkönade äktenskap med mera. Förändringar som gjort Sverige till ett av de mest homoaccepterande länderna i världen.

Självklart är jag stolt för att ha initierat Homosexutredningen. Stolt och också nöjd med alla förändringar som kommit till stånd.

I Olof Palmes svar till mig formulerade han den socialdemokratiska homopolitiken. Han skrev bland annat:

”De senaste årens öppenhet kring homosexualitet och de homosexuellas villkor tror jag har ökat kunskaperna om era problem och därmed bidragit till att öka förståelsen hos allmänheten för era villkor. Det hindrar inte att jag delar Din uppfattning att homosexuella i allt för många avseenden är diskriminerade.

Det skall medges att socialdemokratin under tidigare år kunde och borde ha gjort mer för att förändra och förbättra villkoren för de homosexuella. Själva har ni bidragit med en större öppenhet som jag tror gagnat era angelägna krav. Det är en viktig uppgift för framtiden.

Den socialdemokratiska politiken har alltid syftat till att skapa större rättvisa och trygghet i samhället. Till varje reform har knutits förhoppningen att förbättra villkoren för flertalet och undanröja orättvisor. Till övervägande del har det arbetet krönts med framgångar. Ändå kan vi konstatera att många orättvisor kvarstår. Till dessa räknar jag den diskriminering som alltjämt drabbar homosexuella på olika sätt.”

---

”Naturligtvis kan vi inte acceptera att någon förvägras arbete på grund av att hon eller han är homosexuell. Inte heller skall någon förvägras rätten till bostad av den anledningen. Jag har själv ingripit när något sådant fall av diskriminering kommit till min kännedom och inom min räckvidd.”


Föga anade väl Olof Palme att vår brevväxling i sin förlängning skulle leda till att socialdemokraternas kongress 29-31 maj i Västerås kommer att besluta att Socialdemokraternas förbund för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter ska vara en formell sidoorganisation med en plats i partiets verkställande utskott.

Inte jag heller …
2 comments ( 522 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Livsmedelsindustrin bär skulden till globala fetmaepidemin  
12 May, 2015, 11:52
Posted by Administrator
FÖR SNART 34 år sedan (10 juli1981) bestämde jag mig för att sluta dricka sprit. Lika bestämd är jag nu att radikalt gå ned i vikt. Dö ska vi alla göra, också jag en dag. Men min dödsorsak ska i alla fall inte vara fetma!

Artikelförfattaren Robert Sandström tänker inte dö i fetma. För att råda bot på fetmaepidemin kräver han förbud mot manipulerade livsmedel och att det ställs tuffa krav på livsmedelsindustrin! Foto:Marcus Lantto

När jag 1 mars klev på min, med Stockholmssjukhuset Ersta kalibrerade våg, och läste av vikten bestämde jag mig för att gå ned i vikt. Lika målmedvetet som när jag slutade med alkohol – efter fem års dagligt drickande – har jag lagt om kosten.

Första sjuttondagarna gick jag ned sex kilo. Fem av dem var rent fett vilket motsvarar tio smörpaket!

Till en början rasade jag tre och ett halvt hekto per dygn. Sedan har det naturligtvis gått långsammare och planat ut. När jag i dag för tredje eller fjärde morgonen, efter knappt elva veckor, kontrollväger mig är viktminskningen 15 kilo.

(Hur mycket av det som är rent fett vet jag inte? Det får jag veta först när jag besöker min sjuksköterska Helene på Ersta).

Sett över tid minskar jag nu nästan exakt ett par hekto per dygn. Den takten är jag nöjd med!

När jag flyttade till Stockholm 2001 bestämde jag mig för att gå ned i vikt. Med hjälp av norske naprapaten Øyvind Dalen, som fick mig att gå långa promenader, gick jag ned över tjugokilo. Stress och långa arbetsdagar gjorde att jag så småningom lade på mig kilo efter kilo ...

1 mars tyckte jag att det fick vara nog, då bestämde jag mig för att radikalt ändra mina matvanor. Kastade all pasta och allt ris samtidigt som jag slutade med potatis, bröd och sötsaker (som jag nästan bara äter då det bjuds).

Mer socker än kaffe i nescafé

När jag handlar är jag noga med att kolla andelen kolhydrater och hur mycket av det som är socker. Tro mig eller ej, men i vissa sorters nescafé är det uppemot 58 procent socker. 58 procent! Varför? Svaret är enkelt: Sockret är billigare än kaffet!

I takt med att fetmarapporterna avlöser varandra tänker jag:

– Kriminalisera manipulerad mat, granska och ställ hårda krav på livsmedelsindustrin!

Någon annan väg att få bukt med den nationella och globala fetman finns inte. Bokstavligt talat så äter en del av världens befolkning ihjäl sig medan den andra delen svälts till döds. Vad finns för rättfärdighet i det?

”Kostdoktorn” Andreas Eenfeldt har talat klarspråk om detta och för flera år sedan slog han larm om hur livsmedelsindustrin sockrar och manipulerar vår föda. Trots att han har all tänkbar bevisning arbetar han i motvind, vilket inte är så konstigt:

Livsmedelsindustrins lobbyistverksamhet är mycket stark!

Smör, grädde och kärlek

Min mor, liksom vår vuxengenerations samtliga mödrar, kunde laga mat. Det fanns inga genvägar, inga mikrovågsugnar och ingen snabbmat. Råvarorna var naturliga, utan tillsatser. Recepten enkla: Använd smör, grädde och kärlek!

Då var I-världens befolkning i balans viktmässigt. Så förstod några att här fanns pengar att tjäna. Snabbast genom att sockra maten. Sedan började köttet vakuummöras, skinkan och fläsket snabbsaltas och hållbarheten på köttfärsen förlängas – till flera veckor.

– Kommer du ihåg hur riktig köttfärs luktar och ser ut?

Nej, tänkte väl det. Det är också så grovt malet att det inte går att forma små köttbullar av det. För att inte tala om köttet, som är så ohälsosamt där det ligger i kyldiskarna, att det borde förses med varningslappar.

Två km tre gånger i veckan

För snart 34 år sedan (10 juli1981) bestämde jag mig för att sluta dricka sprit. Lika målmedveten är jag när det gäller att gå ned i vikt. Jag har ett mål, och det ska jag nå. Øyvind Dalens råd om promenader ska jag börja med då jag återvänder till Thailand i augusti.

PÅ Mae Ramphung Beach utanför Rayong har jag redan mätt ut en sträcka på två kilometer. Den ska jag promenera fram och tillbaka tre dagar i veckan, vilket blir nästan fem mil per månad. Inte för att skynda på viktminskningen, utan för att öka flåset eftersom konditionen behöver förbättras.

Vi kommer alla att dö, också jag en dag. Orsaken kan vara flera: hjärtinfarkt, stroke, cancer, olyckshändelse eller, vad vet jag? För min del har jag bestämt mig för att i alla fall inte dö av fetma!

Fotnot:

Kostdoktorn Andreas Eenfeldts hemsida har adressen: http://www.kostdoktorn.se

1 comment ( 289 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Big Game – garanterat en kultrulle 
11 May, 2015, 09:48
Posted by Administrator
BIG GAME, I regi av Jalmari Helander och producerad i Finland och USA, kommer garanterat att bli en kultrulle – åtminstone i Finland. Den är rolig, högst overklig, välspelad och omgiven av en nästan ögonbedövande vacker natur.

Foto: njutafilms.com

Sannolikt inte finsk – fjäll och skogsmarker som dessa torde vara svåra att uppbringa i vårt östra grannland. Tanken svindlar.

Handlingen är dubbel och visar vitt skilda världar, precis lika långt som Finland är från USA är 13-årige Oskaris liv från USA:s mäktige president även om deras vägar korsar varandra på det mest oväntade sätt.

13-årige Oskari, fint spelad av 15-årige Onni Tomimila, ska som traditionen bjuder genomgå samma mandomsprov som generationer av män före honom genomgått för att bevisa sin finska manlighet.

Han ska överleva ett dygn i vildmarken, endast försedd med pilbåge med vilken han ska fälla ett djur för att sedan återvända med sin trofé som ett bevis på hans manlighet, och att han kan överleva det hårda livet i vildmarken.

Problemet är bara att Oskari inte ens kan spänna bågen, så att han ska lyckas med bedriften är högst osannolikt. Det hjälper föga att hans pappa försöker hjälpa till. Men det här händer inte vilket dygn som helst, USA:s presidents nödkapsel dimper plötsligt ned för hans fötter ...

Det är filmens andra handling, som skildrar presidentens ständiga hot för attacker. Har man bara fantasi nog så går dessa handlingar smidigt in i varandra. Presidenten har tydliga drag av Barack Obama och terroristerna som jagar honom saknar heller inte förebilder.

Det är roligt så det förslår, och även om karaktärerna befäster nidbilden av finnar som supande karlakarlar är det riktigt, riktigt kul. Presidentens öde ligger i 13-åringens händer och hur osannolikt det än verkar klarar Oskari både presidentens liv och sitt mandomsprov.

Detta är garanterat en blivande kultrulle som kommer att rulla länge på finländska biografer. Bröderna Kaurismäki har fått en jämbördig filmskapare i finske regissören Jalmari Helander. Det är bara att gratulera.

Fakta: BIG GAME
Produktionsland/år: Finland/USA, 2014
Regi: Jalmari Helander
I rollerna: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Ted Levine m.fl.
Visas på: SF-bio, Bio Scala, Forum m. fl. biografer

add comment ( 34 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Nästa> Sista>>