Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 41 Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 48 Robert Sandströms Blogg
Förnekade, gömda och glömda 
2 March, 2015, 11:00
Posted by Administrator
SE DÄR VAD åren går. Från i dag och framåt är jag självförsörjande och lever på intjänade pengar (läs: pensionär/pension); det som avsatts av lönen och tjänats in under mitt arbetsliv.

Googlar på ”2 mars 1950” och finner inga remarkabla händelser. Inga beryktade personer tycks heller ha fötts detta datum i historien. Fast det finns ju ett undantag förstås: Jag!

Födseln var dramatisk, det vet jag, och det finns också nedtecknat i medicinska journaler eftersom jag föddes elva veckor för tidigt och vägde bara 980 gram när jag klev ut ur livmodern. En envis läkarkandidat i ordets bokstavliga betydelse höll orubbligt fast vid sin mening. Han var omedgörlig och tjatade hål i huvudet på sin överordnande, vilket räddade mitt liv:

– Pojken överlever om vi lägger honom i en kuvös!

– Ja men gör det då! lär överläkaren ha fräst och gått sin väg.

Renägande same lär jag aldrig bli ... © Robert Sandström

Salige doktor Läpp i Porjus hade straxt innan beordrat iltransport till garnisonssjukhuset i Boden. Vilket blev mitt första av ett otal läkar- och sjukhusbesök genom åren. Med facit i hand kan jag summera det till mer än trettio operationer, varav den första innan jag var två år gammal och en annan, på sin tid (1993) ytterst unik öronoperation, som förvandlade mitt döva vänsteröra till ett hörande dito.

Mirakulös operation

I dag mår patienten bra och med hjälp av den allra senaste hörapparattekniken hör jag nu med båda öronen. Vilket är något av ett mirakel?

Uppsaladocent Lars Ekvalls ingrepp var förstås heroiskt, men ändå inte tillnärmelsevis jämförbart med den unge läkarstudentens ingripande med tanke på vad det måste ha kostat honom, att trotsa överheten då han bejaka den oroliga mammans vädjan och hörsammade hennes bön: ”Låt pojken leva”.

Jag ska inte bli nostalgisk, men visst har jag skäl att vara tacksam. Mitt liv har på intet vis varit odramatiskt. Min tuffaste kamp gick jag mot spriten – 10 juli är det 34 år sedan jag skruvade igen korken och ställde undan flaskan – och visst var det tufft att lätta på kroppsvikten som när jag var som tyngst uppgick till 174 kilo.

Riktigt den vikten fick jag aldrig upp på raka armar, men skivstången var betydligt tyngre då jag som sjuttonåring tränade djupa knäböjningar och fick klova på ytterligare några kilon för att nå mitt maximum.

(Fast det är ju ett helt liv sedan, och inte mycket att orda om en dag som denna även om det i sig är intressant, att man kan vända en instruktionsbok upp och ned och få det breda axelpartiet att trilla ned till höfterna.)

Kalla mig gärna lapp

Lite om detta, men desto mer om mina samiska anfäder hoppas jag kunna sitta och skriva om i Thailand där jag tänker njuta mitt otium.

Generation för generation på fars sida, så långt bakåt i tiden som kyrkoböckerna kan belägga, är alla lappar (vilket var det vi kallade samer då jag växte upp i Porjus, och jag skäms inte ett dugg för att använda det ordet fortfarande; ni får gärna också kalla mig det om ni vill!).


... men jag har njutit njutit av kokkaffe i fjällvärlden.
© Robert Sandström

Ursprunget på fädernet står att finna i Norrbottens inland där anmodern varken har ett efternamn eller en tidigare hemvist i Jukkasjärvis kyrkobok Anno Domino 1500.

På mödernet hette hon Kerstin, precis som min salige mor. Även här okänt varifrån hon kom eller härstammade. Men ett är säkert: hon föddes år 1630 i Burträsk i Västerbotten.

Mer ska jag inte berätta om här och nu. Men jag har lovat mig själv att breda ut texten då jag skriver om mina samiska förfäder, med utgångspunkt från far, farfar och farmor ända till farmors morfars mormors mormor Brita med okänt efternamn.

De är alla mina förfäder och förtjänar att få kliva fram ur ett hav av mörker där de allt för länge har vistats, förnekats, förtigits, glömts och gömts …

Detta får inte bli ”ett av som aldrig blev” i mitt liv under mitt leverne. Det är min plikt och skyldighet att berätta om deras liv och vedermödor då jag har begåvats med förmågan att skriva. Min egen släktforskning har fört upp dessa människor i ljuset och gjort dem i allra högsta grad levande.

Tro mig, här finns det historier värda att iscensätta!

Fotnot:

Några förväxlar ”egenpension” med garantipension. De tror att alla vi glada pensionärer är ”statsanställda”. Det är vi inte, för vi har själva tjänat ihop vartenda öre som vi nu fritt får spendera.

Garantipension däremot, är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den får en garantipension, som dock bara betalas ut till den som bor och vistas i Sverige.

Vi andra pensionärer får leva loppan var vi vill. Och det är precis vad jag hoppas kunna göra i provinshuvudstaden Rayong i östra delen av Thailand.


add comment ( 49 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Vart leder Decemberuppgörelsen? 
4 January, 2015, 00:04
Posted by Administrator
MED RÄTTA HAR ett antal upprörda politiker på båda sidor de politiska blocken reagerat med harm över Decemberöverenskommelsen, DÖ, medan de flesta medier okritiskt hyllat densamme.


Vad mer är att begära av medierna när ekonomisk kompetens har blivit vanligare än publicistiska intressen?

För mig tog mordet på Olof Palme oskulden av Sverige. Vårt land är inte längre en idyll och även om det verkar långsökt så ser jag ett samband mellan en journalistik i sönderfall och det rikspolitiska kaos som råder.

Socialdemokraterna ses inte längre som ett arbetarparti i traditionell mening. Dess bas är för hårt knutet till Stockholm. På samma sätt har förutvarande riksmediet Dagens Nyheter blivit en stor lokaltidning, i Stockholm och för stockholmare där allt bortom Tullarna är ointressant.

Samtidigt som Socialdemokraterna inte längre kan kalla sig ett statsbärande parti har medierna svårt att försvara sin roll som ”tredje statsmakten”. Gemensamma nämnaren härvidlag är, som jag ser det, bristen på bildning.

För att bli politiker krävs snart sagt ingenting, av journalister inte mycket mer.

En journalist står i princip på samma utbildningsnivå som en undersköterska. Ingen skulle väl begära att denna yrkesgrupp kritiskt skulle kunna granska och utvärdera sjukvården, läkarkåren, sjukhuschefer och professorer?

Nybakade journalister, med i bästa fall ett par år på Journalisthögskolan – där de i princip bara lärt sig det tekniska handlaget – förväntas kunna granska inte bara uppåt (”första och andra statsmakten”) utan också enskilda politiker, partier, organisationer och börsnoterade företag.

Förklara för mig hur det ska gå till?

Kanske medför det låsta läget blockpolitikens död, och som en följd av det fler särintressepartier i riksdagsvalet 2018? Nya partier som företräder olika särintressen, så som Socialdemokraterna företrädde kollektivanställdas intressen i nära nog ett sekel?

Om nya särintressepartier fångar upp de mot etablerade partier missnöjda väljare tar det sannolikt udden av Sverigedemokraterna? I ett sådant scenario måste också den som vill bilda regering inleda samtal, inte bara över, utan också utanför blockgränserna.

För den som röstat på lokala hjärtefrågor kan väl knappast beskyllas för att vara odemokratisk, nyfascistisk eller invandrarfientlig, och därmed ställas utanför diskussionerna?

Fotnot: Decemberöverenskommelsen har ännu inte behandlats i riksdagen, så vi vet ju ännu inte om uppgörelsen antas – eller om den ens är i överensstämmelse med riksdagsordningen och regeringsformen?

Fakta: Statsmakt, den suveräna staten som maktorgan

Enligt den statsfilosofiska maktdelningsläran finns tre statsmakter: den styrande, den lagstiftande och den dömande. I modernt svenskt språkbruk talar man om regering en som den första, riksdagen som den andra och (formellt naturligtvis oegentligt) pressen eller numera medierna som den tredje statsmakten. Ibland kallas organisationerna för den fjärde statsmakten. Källa: Nationalencyklopedin.
------
PS!

Också PM vill att DÖ döden dör
I sin ledare i DI (Dagens Industri 5 januari) dagen efter min blogg ställer sig PM Nilsson sig lika skeptisk som jag till Decemberöverenskommelsens legitimitet.

PM skriver: ”Det är ett beslutsfattande som inte har någon laglig legitimitet”.

Som vanligt är PM:s ledare skarp, underbyggd och träffsäker. I likhet med mig vill PM också att DÖ döden dör då ”de ekonomiska riskerna med DÖ i längden är betydande”.
1 comment ( 47 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Stefan och Annas gordiska knut 
22 December, 2014, 10:09
Posted by Administrator
HAR TÄNKT BLOGGA om detta, men tiden räcker liksom inte till. Det jag vill säga är, att det blir inget extraval. Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra kommer att komma överens innan den 29 december. Detaljerna kan jag förstås inte.Mina nära vänner vet att jag sagt detta en längre tid. När de nu börjar sippra ut från fler håll är det bäst att jag skriver ned det också, så att jag sedan kan säga: Vad var det jag sa? De som ”sitter däruppe vid makten” känner inte till, och har knappt hört talas om ”vanligt folk”:

Vanligt folk är förbannade, trötta på politiker, och på tiggare som sitter i snart sagt varje gathörn, framför minsta köpställe och till och med mitt på gatan på Drottninggatan i centrala Stockholm. Inte intill husväggen, nej, mitt i gatan. (Se upp så att du inte trampar på dem!)

Politikerna i Sveriges riksdag har blivit ”08-or” hela högen. De ser inte bortom Tullarna och med denna skumögdhet drar de ett löjets skimmer över sig själva. Det är ofattbart att de inte förstått att majoriteten av landets röstberättigade bor längre bort än ett stenkast från riksdagen.

Opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk. Tro inte annat än att tendensen kommer att hålla i sig. S och SD kommer att öka; S med återvändande stödröstande från vänsterpartiet och SD med ännu fler missnöjda väljare som kräver lösningar på flykting- och tiggeriproblematiken.

Är det så konstigt att förstå?

Frågan är bara vem, Löfven eller Kinberg Batra, som löser den gordiska knuten? Stefan Löfven får rikta sitt Alexanderhugget mot MP och Anna Kinberg Batra sitt mot allianskollegorna. Svisch! Svisch!

Nu blir ingen av dem herre över Asien, men väl statsminister i konungariket Sverige. Det ger partierna tre års rådrum fram till nästa ordinarie riksdagsval. Under tiden bör de inte bara kunna diskutera frågan, utan också lösa flykting- och tiggeriproblematiken.

Så blev det då en blogg i alla fall. God Jul!

Fakta: Gordiska knuten

Benämning på den komplicerade surrning som förband oket med vagnsstången på en helig vagn i Zeustemplet i Gordion.Den som löste knuten skulle enligt en spådom bli Asiens härskare. Alexander den store sägs 334 f.Kr. med sitt svärd ha huggit av den, varav uttrycken ”alexanderhugg” och ”lösa den gordiska knuten” för drastiska problemlösningar. Enligt en annan version drog Alexander ur den sprint som höll ihop knuten, vilket är mer sannolikt, då svärdshugget antyder ett från Alexanders sida oväntat förakt för gudarna.

Källa: Nationalencyklopedin
add comment ( 31 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Valrörelsen blir smutsig, mycket smutsig 
6 December, 2014, 10:06
Posted by Administrator
RIBBAN ÄR NU satt i den extravalrörelse 2015 som kommer att göra Sverigedemokraterna, SD, till ett ännu större parti i kommande riksdag. I DN Debatt (6 december 2014) fastslår Löfven att SD är ett nyfascistiskt enfrågeparti, utan belägg och utan att ens förklara varför.


I Löfvens värld är detta Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson att döma av debattartikeln i Dagens Nyheter lördag 6 december 2014.

När Magdalena Andersson, finansminister i Löfvens ministär, först sa det, i en intervju efter ett möte med EU-nämnden i Riksdagen, antog jag att hon uttalat sig i affekt och att statsministern skulle komma att ta henne i öra. För så säger man inte!

När jag läser den braskande trespaltiga nyhetsrubriken i Dagens Nyheter tar jag mig för pannan, kastar tidningen ifrån mig, och utbrister:

– Nu förlorar vi extravalet 22 mars 2015!

Av detta kan jag bara dra en slutsats, att det blir en mycket smutsig valrörelse …!

För mig är det uppenbart att maktsfären inom socialdemokratin är historielös och saknar kunskaper i retorik, det vill säga ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".

Med tanke på att retorik var en kunskap redan 400 år före Kristus, utvecklad av den grekiske filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles, borde någon partistrateg känna till hur man paketerar ett budskap. Men icke!

Värre är det förstås med historielösheten i ett kortsiktigt perspektiv – låt oss säga det senaste seklet där man åtminstone tre gånger skulle kunna argumentera för – Quilt by Association – att Socialdemokraterna skulle kunnat ha uppfattas som fascistiskt:

• Rasbiologin
• Sjukhusspionaget
• IB-affären


Löss i fanan

Se där, tre ”löss i fanan”. Enskilda händelser med vilka den slarvige kan hävda att socialdemokrater och fackföreningsledare är fascister. Fråga samer eller romer vars mest framträdande förespråkare hävdat att Hjalmar Branting var fascist (se nedan).

Det är det väl ingen som skulle påstå i dag? Historien förändras över tid och med tiden har också kommunisterna blivit rumsrena efter diverse namnbyten utan att de för den skull bett om ursäkt för sina historiska felsteg.

Låt mig först notera att fascismen härstammar från en italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini, präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och ett upphöjande av en karismatisk ledare.

Det är lätt att blanda ihop fascism med nazism, vilket företrädesvis vänsterpolitiker ofta gör när de nedlåter sig över politiska och ideologiska motståndare.

Inom språkforskningen har denna sammanblandning av begreppen inte vunnit en allmän anslutning. Trots yttre likheter finns det väsentliga skillnader; i fascismen saknas exempelvis den antisemitism som är ett grunddrag i nazismen.

Rasbiologin

1909 bildades Svenska sällskapet för rashygien, som bedrev ett starkt lobbyarbete för ett rashygieniskt perspektiv på samhällsutvecklingen. Bakom opinionsbildningen stod ett tvärpolitiskt nätverk av forskare och politiker som vill åstadkomma främst två saker:

1) Grunda ett rasbiologiskt vetenskapligt institut åt landets ledande rasbiolog Herman Lundborg.

2) Införa steriliseringslagar i Sverige.

Det lyckas man också göra, institutet 1922 och den första lagen 1934.

Starkt stöd av forskare för motionerna om Rasbiologiska institutet gjorde att både högerns ledare Arvid Lindman och socialdemokraternas Hjalmar Branting skrev på. Det gjorde också framträdande liberaler.

Sjukhusspionaget

I 1970-talets första halva avslöjades ett sjukhusspionage inom Göteborgs sjukvårdsförvaltning och inarbetade kontakter med säkerhetspolisen och IB. Dess främste aktör var socialdemokraten Leif Andersson (S), vice ordförande i sjukvårdsstyrelsen, som överlämnade en lista på 10–15 personer, aktiva inom KFML(r).

IB-affären

Under slutet av 1940-talet byggde socialdemokraterna upp en egen underrättelsetjänst med hjälp av sina arbetsplatsombud vars uppgift var att rapportera vilka fackföreningsmedlemmar som antogs vara kommunister.

Med tiden kom denna grupp att ombildas till ”IB”. 1973 avslöjade Peter Bratt och Jan Guillou organisationen genom artiklar i vänstertidskriften Fib/Kulturfront. Effekterna blev att IB inordnades som en officiell del av försvarsstaben enligt förslag från 1974 års underrättelseutredning.

Vad ”IB” stod för kom aldrig att avslöjas. En förkortning som uttolkats är ”Informationsbyrån” när IB-affären kom. Enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapport 2002 betydde det "Inhämtning Birger" och var kopplat till dess dåvarande chef Birger Elmér.

Jag förstår att Andersson och Löfven vill svartmåla Sverigedemokraterna och påskina att Sverigedemokraterna har kopplingar till Nationalsocialistiska arbetarepartiet. Men jag värjer mig mot historieförfalskningar, slarviga och felaktiga användningar av ord och uttryck.

Vikten av att vårda talet och bruka de rätta orden så att de inte förlorar sitt ursprung och sin betydelse lärde jag mig av Hjalmar Gullberg:

Bara de riktiga orden,
orden med krona och fågel-
sång har en skugga som träden.

Svalkande skugga att sluta
ögonen i, medan kronan
sjunger de riktiga orden.

Ögon. Läppar (1959)


add comment ( 35 views )   |  0 trackbacks   |  permalink
Brigitte Bardot och Gunvor Pontén 
3 December, 2014, 13:50
Posted by Administrator
HAR DUBBLERAT MINA antal autografer s med ett hundra procent, från en till två. Brigitte Bardots namnteckning har nu sällskap med Gunvor Ponténs. Skådespelerskorna är nästan jämngamla och har nu lika stor plats i mitt hjärta.


Foto: Robert Sandström ©

Brigitte Bardots autograf fick jag då jag var en liten telning då hon och hennes dåvarande man Roger Vadim spelade in några filmscener på Stora Luleälven i Norrbotten. Jag köpte ett autografblock och lyckades med konststycket att få henne att skriva i det; hur det gick till och vad som sedan hände är en annan historia. Men så mycket kan jag väl avslöja, att jag har suttit i hennes knä ...

Filmen har dock aldrig visats i Sverige.

Med åren har jag förstått att autografen är värdefull, inte minst med tanke på att Brigitte Bardot mer än en gång utnämnts till ”världens sexigaste kvinna”.


Foto: Robert Sandström ©

En autograf av Gunvor Pontén smäller lika högt. Inte minst med tanke på att hon är den enda nu i livet varande skådespelaren som hade roller i Hon dansade en sommar. En och annan statist kan fortfarande vara i livet, men ur rollistan är ingen annan än Gunvor Pontén kvar i livet.

Hon dansade en sommar, med Arne Mattsson som regissör, blev Nordisk Tonefilms största kassasuccé och vida beryktad för nakenscenerna och Ulla Jacobssons nakna bröst i närbild. Dock icke utan kvaliteter för vilka den som första svenska film tilldelades Guldbjörnen vid Filmfestivalen i Berlin 1952.

Gunvor Pontén är nöjd med sin insats och säger:

– Det kom att dröja många år innan jag blev så bra skådespelerska igen för när jag gjorde rollen hade jag ingen som helst kunskap och erfarenhet av att spela in film. Jag var bara mig själv!

Dåtidens skådespelarelit, Ulla Jacobsson, Folke Sundquist och Edvin Adolphson bland andra, hade ledande roller. Gunvor Pontén gjorde en karaktär som utan framgång la ut sina krokar för en eftertraktad yngling som återvänt till hembygden från universitetsstudierna i storstaden.

– Det är en karaktär jag fått göra många gånger, skrattar Gunvor Pontén som med tiden kommit att bli en av våra mest uppskattade skådespelerskor med många film- och teaterroller i sitt bagage.

Fotnot: Gunvor Pontén är född 1929 i Stockholm, Brigitte Bardot, i dag mest känd som djurrättsaktivist, är född 1934 i Paris.
add comment ( 45 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Nästa> Sista>>