Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 61 Robert Sandströms Blogg - Hur kunde det ske?
Hur kunde det ske? 
7 March, 2018, 19:19
Posted by Administrator
OM KEVINS KLÄDER visar sig vara behäftade med DNA-spår som med säkerhet kan härröras från händelsen när femårigen bragtes om livet framstår det klart för mig, att inte bara Sveriges rättsvårdande instanser leddes rakt in i ett svarta hål ...

Faksimil: SVT Nyheter/Värmland.

Också Sveriges samlade medieelit vid tiden för brottet fördes bakom ljuset då våra frågor besvarades med rena lögner.

Jag var en av medierepresentanterna som fick vilseledande svar på två icke oväsentliga frågor i mordutredningen.

1. Om kläderna hade undersökts? Svar: ”Nej, sjukhuspersonalen hade lagt kläderna under båren och de hade därför kastats.”

2. Efter att ”två bröder” konstaterats vara skyldiga – vilket angavs i SVT:s direktsändning klockan tolv vid tidpunkten för presskonferensen om dramats upplösning, och som sedan ändrades till att ”två barn” var gärningsmän – ställde jag frågan om fallet därmed var uppklarat polisiärt? Förundersökningsledaren svarade att ”så var fallet.”

Nu, 20 år senare, kan jag – Om DNA-spåret stämmer – konststera att polisutredningen till stora delar bestod av ”lögn och förbannad dikt!”

Därmed är det så kallade ”Kevin-fallet" 1998 Sveriges i särklass största polisiära skandal och ett justitiemord utan motstycke. Hur rättsväsendet ska reparera den skadan står bortom min tankeförmåga!

Fotnot:
Ljud- och teveinspelningar belägger mina ställda frågor. Varje presskonferens har jag inspelad och i SVT:s Dokument inifrån granskning 2017 uppmärksammas min fråga om ärendets polisiära uppklarande.
add comment ( 18 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nästa> Sista>>