Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 61 Robert Sandströms Blogg - Äntligen!
Äntligen! 
15 August, 2016, 14:08
Posted by Administrator
FRÅN OCH MED i dag, 15 augusti 2016, har myndigheterna skyldighet att utbyta information mellan sig för att förhindra organiserad brottslighet. Nu väntar jag bara på en lag som även kriminaliserar ohemula avgångsvederlags för politiker av alla de slag och på alla nivåer!


– Att myndigheter kan samverka utan onödiga hinder är av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete mot organiserad brottslighet, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

”För att värna om enskildas integritet ska uppgiftsskyldigheten endast omfatta sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uppgiftsskyldigheten ska gälla är bland annat att samverkan är formaliserad genom ett särskilt beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten.”

add comment ( 4 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nästa> Sista>>