Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 61 Robert Sandströms Blogg - Historisk dom ingen pyrrhusseger
Historisk dom ingen pyrrhusseger 
5 February, 2016, 02:41
Posted by Administrator
GIRAS SAMEBYS RÄTT till jakt, småvilt och fiske på sina marker är ingen pyrrhusseger, dyrköpt förvisso. Men förutom att den säkerligen kommer att leda till stora vinster för andra samebyar är den ett första steg till upprättelse för vår samiska urbefolkning.

Matti Berg, Girjas samebys ordförande, har vunnit första striden mot staten.
Bilden är en faksimil av sametingets hemsida och fotot på Matti Berg är tagen av Marie Enoksson

Gällivare tingsrätts dom är ävenså historisk, och ska jag någonsin skriva ordet ”äntligen” så är det väl nu!

Kampen för upprättelse har pågått i årtionden, även om just detta fall inleddes år 2009 när Girjas sameby väckte talan mot staten – som svarade som den brukar, genom att bestrida.

Samebyn tvekade inte för att dra staten inför rätta och den historiska domen i Gällivare tingsrätt ger Girjas sameby ensam rätt till jakt på småvilt och fiske på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1.

Tro nu för all del inte att striden är avgjord. Oh nej! Staten kommer, lika säkert som ”Amen i kyrkan”, att överklaga tingsrättens dom till högre instans. Det kommer säkert att ta flera år innan sista akten är avslutad. Fram till dess är läget status quo.

Det vore förstås storsint, förnuftigt och klokt av svenska staten att acceptera Gällivare tingsrätts dom. Men eftersom domen då blir vägledande – och stora markområden står på spel – kommer rättsprocessen att fortsätta. Var så säker!

Fotnot:
Pyrrhusseger är en dyrköpt seger. Uttrycket härrör från ett yttrande som kung Pyrrhus av Epirus skall ha fällt efter att med stora förluster ha vunnit ett slag mot romarna vid Ausculum i Apulien 279 f.Kr. Han ska då ha sagt: ”En sådan seger till, och jag är förlorad!”

Fakta:
Girjas samebys åretruntmarker ligger huvudsakligen i nordligaste delen av Gällivare kommun med en mindre del i södra delen av Kiruna kommun och omfattar Kalixälvens källflöden. 32 renskötselföretag var registrerade i samebyn 2014. Högsta tillåtna renantal i vinterhjorden är 12 000 djur.
Källa: Wikipedia
add comment ( 17 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Nästa> Sista>>