Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 61 Robert Sandströms Blogg - Mitt mått på kultur, makt, etik och moral
Mitt mått på kultur, makt, etik och moral 
25 May, 2015, 10:49
Posted by Administrator
EN AV MINA läsare av min blogg har ställt frågan: ”Vad är kultur för dig?” Efter att ha funderat några dagar innefattar mitt svar även Etik, Moral och Makt. Mitt mått är också hur vi tar hand om varandra.

Frågeställaren har utländsk bakgrund, och som invandrare har denne svårt att förstå ”Svensk kultur”. Frågan är till synes enkel, men ytterst komplicerad att besvara. Nationalencyklopedin, NE, - som står för vår tids vetande – behöver flera sidor för att förklara begreppet.


NE beskriver ordet Kultur i termer som: odling och bildning, och det förtydligas med flera artiklar, författade av bland andra Harry Järv (se nedan).

Med det skulle man kanske kunna låta sig nöja, men det är inte ett tillfredsställande svar och knappast någonting som min frågeställare skulle nöja sig med.

För ett ge ett uttömmande svar hänvisar NE till de stora tänkarna och filosoferna Cicero, Samuel von Pufendorf, Hobbes, Kant, Herder och Spengler. Uppslagsverket beskriver också Ett kulturantropologiskt synsätt, Finkultur och Modeller för kulturell evolution.

Litteraturhänvisningen är omfattande och bland artikelförfattarna märks, som ovan nämnts, förre biblioteksrådet Harry Järv, som var ställföreträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket och också var en av de frivilliga finlandssvenskarna som deltog i Finlands krig.


Harry Järv (bilden) var kompanichef för ett spaningskompani vid regementet IR61, som var ett svenskspråkigt förband, under fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen 1941 – 1944. Dramadokumentären Framom främsta linjen om det finska fortsättningskriget är baserad på fänriken Harry Järvs bilder och dagboksanteckningar från fronten. I filmen spelas han av skådespelaren Tobias Zilliacus som leder sitt kompani vid stödjepunkten vid Svir.

Film och dramadokumentärer är också kultur, men kulturbegreppet som sådant är förstås mycket vidare än så. På grund av sitt stora omfång och skiftande innehåll har det också gett upphov till vetenskaper som tillämpar helt olika metoder för att förklara vad som menas.

För mig är kultur ett mått på hur vi tar hand om varandra. Det är ett synsätt som går att använda inom det mest skilda områden och i livets alla skeenden, från det vi föds till vi begravs – och också hur vi tar hand om våra döda.

Eftersom kyrkogårdar har en rogivande effekt på mig upprörs jag alltid när gravar skändas, gravstenar välts och blommorna på gravarna skövlas. För mig är det barbari (brist på kultur och förfinat levnadssätt).

Mitt andra mått på kultur är etik och moral. Det förstnämnda är för mig ett ”regelverk” och det senare hur detta regelverk efterlevs. Det bygger naturligtvis på en värdegrund, i mitt fall en kristen tro och politiskt en demokratisk socialism.

Tredje måttet är makt. Makt att påverka och förändra. Det i sin tur kräver insikt, moral och – kultur. Den som har makt måste inse och förhålla sig till det. Makten får dock aldrig utövas, för i samma stund som den används förlorar den sitt värde.

Skramla gärna med vapnen, men bruka dem inte!

Låt mig återvända till Nationalencyklopedin och citera dess inledande förklaring:

”Cicero talade om själsodling, renässansens humanister om att odla intellektet. Samuel von Pufendorf kontrasterade – i anslutning till Hobbes – kulturtillstånd mot naturtillstånd och vidgade begreppet kultur från individen till att gälla gruppen (1686). Kant definierade kultur som ”något högre än vad naturen själv kan åstadkomma”, Herder använde termerna kultur och kultiverad om den historiska utvecklingen – han talade om ett folks tilltagande kultur – och Spengler slutligen ansåg att kultur är en organisk livsyttring som föds, utvecklas, fulländas och dör inom nationer, folk och samhällsgrupper.”

Jag vill också citera en dikt av arbetarförfattaren och lyrikern Ragnar Jändel (1895 – 1939):


Ragnar Jändel (bilden) föddes den 13 april 1895 i Jämjö socken i Blekinge, och avled den 6 maj 1939 i Gryt i Ronneby.

Jag längtar hem – hem till en kyrkogård
som jag har kär. Det blommar, blommar där.
Den ligger över havet, högt och fritt,
sällsamma sånger sjunger vinden där.
När jag i dödens famntag låg en stund,
så mycket kärt blev då begravet där.
Nu sjunger havet alltid nedanför
om allt som dog och ändå aldrig dör.
Trots allt det sjunger, blommar vackert där

Fotnot: Svir
En 224 km lång flod i västra Ryssland. Den rinner från Onega till Europas största insjö Ladoga. Floden kan även betraktas som östra Karelens sydgräns och den ingår även som en del av vattenleden Sankt Petersburg-Moskva. Svir är den största floden som rinner till Ladoga. Ladoga avvattnas i sin tur av Neva.
Under fortsättningskriget avancerade finländska trupperna ända fram till flodens nordvästra del, vilken hölls tills Sovjetunionen påbörjade sin storoffensiv 1944.
add comment ( 51 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Nästa> Sista>>