Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 61 Robert Sandströms Blogg - Jag skrev ett brev …
Jag skrev ett brev … 
19 May, 2015, 19:56
Posted by Administrator
… TILL OLOF PALME som kom att betyda mer än jag någonsin kunnat ana. Två män i en mellansvensk stad vräktes av sin hyresvärd från den lägenhet de hyrt i flera år då det framkom att de var homosexuella. Och detta med stöd av lagen!

Året var 1978, och jag blev så upprörd att jag fattade pennan och skrev ett brev till dåvarande statsministern Olof Palme. Brevet inledde jag med:

– Partibroder!

Jag krävde att han, som ledare för Sveriges största politiska parti – som innehaft regeringsmakten i fyrtio år – skulle gå i bräschen för att stärka de homosexuellas rättigheter.


I svaret på mitt brev till Olof Palme underströk han att det inte var acceptabelt att någon förvägras arbete eller bostad på grund av sin homosexualitet: ”Jag har själv ingripit när något sådant fall av diskriminering kommit till min kännedom och inom min räckvidd.” Bilden är tagen i Almedalen 1979. Foto: Hans Hemlin

Jag hänvisade till, att Olof Palme i sin valupptakt sagt: ”Det är viktigt att människorna känner trygghet, på det ska 1980-talets politik bygga!”.

Nordens största kvällstidning, Expressen, hade också haft en rad sensationsartiklar om ”Den homosexuella prostitutionen”. Med hänvisning till dessa artiklar skrev jag:

”Följden av sådan journalistik ökar risken för att homosexuella ska utsättas för våld. Förstår socialdemokraterna vad ett nytt uppflammande av fördomarna kan medföra? Vad är partiet berett att göra, och hur vill Du motverka diskriminering mot homosexuella?”

Jag framhöll vikten av att homosexuella som lever i en parrelation borde få åtnjuta samma trygghet som heterosexuella par vad gäller bostadsbidrag, arvsfrågor, vårdnadsrätt av barn, bostad, arbete etcetera.

Avslutningsvis i brevet frågade jag Olof Palme om han var beredd att gå i främsta ledet för att avskaffa fördomarna.

Konkreta åtgärder

Jag ville inte ha någon ”utredning” som skulle medföra flera års väntan på konkreta åtgärder. I stället ville jag att lagarna skulle ändras fortast möjligt och att diskriminering av homosexuella skulle förbjudas.

Palme svarade med att tillsätta Homosexutredningen som skulle utreda ”Homosexuellas situation i samhället”. 1984 kom utredningens betänkande och en rad förslag på åtgärder som juridiskt och socialt skulle jämställa homosexuella med heterosexuella.

Mest homoaccepterande landet

Betänkandet kom så småningom att leda till sambolagen, homosexuellas rätt att adoptera, samkönade äktenskap med mera. Förändringar som gjort Sverige till ett av de mest homoaccepterande länderna i världen.

Självklart är jag stolt för att ha initierat Homosexutredningen. Stolt och också nöjd med alla förändringar som kommit till stånd.

I Olof Palmes svar till mig formulerade han den socialdemokratiska homopolitiken. Han skrev bland annat:

”De senaste årens öppenhet kring homosexualitet och de homosexuellas villkor tror jag har ökat kunskaperna om era problem och därmed bidragit till att öka förståelsen hos allmänheten för era villkor. Det hindrar inte att jag delar Din uppfattning att homosexuella i allt för många avseenden är diskriminerade.

Det skall medges att socialdemokratin under tidigare år kunde och borde ha gjort mer för att förändra och förbättra villkoren för de homosexuella. Själva har ni bidragit med en större öppenhet som jag tror gagnat era angelägna krav. Det är en viktig uppgift för framtiden.

Den socialdemokratiska politiken har alltid syftat till att skapa större rättvisa och trygghet i samhället. Till varje reform har knutits förhoppningen att förbättra villkoren för flertalet och undanröja orättvisor. Till övervägande del har det arbetet krönts med framgångar. Ändå kan vi konstatera att många orättvisor kvarstår. Till dessa räknar jag den diskriminering som alltjämt drabbar homosexuella på olika sätt.”

---

”Naturligtvis kan vi inte acceptera att någon förvägras arbete på grund av att hon eller han är homosexuell. Inte heller skall någon förvägras rätten till bostad av den anledningen. Jag har själv ingripit när något sådant fall av diskriminering kommit till min kännedom och inom min räckvidd.”


Föga anade väl Olof Palme att vår brevväxling i sin förlängning skulle leda till att socialdemokraternas kongress 29-31 maj i Västerås kommer att besluta att Socialdemokraternas förbund för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter ska vara en formell sidoorganisation med en plats i partiets verkställande utskott.

Inte jag heller …
2 comments ( 515 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Nästa> Sista>>