Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /storage/content/52/146552/blog.robertsandstrom.net/public_html/index.php on line 61 Robert Sandströms Blogg - Valrörelsen blir smutsig, mycket smutsig
Valrörelsen blir smutsig, mycket smutsig 
6 December, 2014, 10:06
Posted by Administrator
RIBBAN ÄR NU satt i den extravalrörelse 2015 som kommer att göra Sverigedemokraterna, SD, till ett ännu större parti i kommande riksdag. I DN Debatt (6 december 2014) fastslår Löfven att SD är ett nyfascistiskt enfrågeparti, utan belägg och utan att ens förklara varför.


I Löfvens värld är detta Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson att döma av debattartikeln i Dagens Nyheter lördag 6 december 2014.

När Magdalena Andersson, finansminister i Löfvens ministär, först sa det, i en intervju efter ett möte med EU-nämnden i Riksdagen, antog jag att hon uttalat sig i affekt och att statsministern skulle komma att ta henne i öra. För så säger man inte!

När jag läser den braskande trespaltiga nyhetsrubriken i Dagens Nyheter tar jag mig för pannan, kastar tidningen ifrån mig, och utbrister:

– Nu förlorar vi extravalet 22 mars 2015!

Av detta kan jag bara dra en slutsats, att det blir en mycket smutsig valrörelse …!

För mig är det uppenbart att maktsfären inom socialdemokratin är historielös och saknar kunskaper i retorik, det vill säga ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".

Med tanke på att retorik var en kunskap redan 400 år före Kristus, utvecklad av den grekiske filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles, borde någon partistrateg känna till hur man paketerar ett budskap. Men icke!

Värre är det förstås med historielösheten i ett kortsiktigt perspektiv – låt oss säga det senaste seklet där man åtminstone tre gånger skulle kunna argumentera för – Quilt by Association – att Socialdemokraterna skulle kunnat ha uppfattas som fascistiskt:

• Rasbiologin
• Sjukhusspionaget
• IB-affären


Löss i fanan

Se där, tre ”löss i fanan”. Enskilda händelser med vilka den slarvige kan hävda att socialdemokrater och fackföreningsledare är fascister. Fråga samer eller romer vars mest framträdande förespråkare hävdat att Hjalmar Branting var fascist (se nedan).

Det är det väl ingen som skulle påstå i dag? Historien förändras över tid och med tiden har också kommunisterna blivit rumsrena efter diverse namnbyten utan att de för den skull bett om ursäkt för sina historiska felsteg.

Låt mig först notera att fascismen härstammar från en italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini, präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och ett upphöjande av en karismatisk ledare.

Det är lätt att blanda ihop fascism med nazism, vilket företrädesvis vänsterpolitiker ofta gör när de nedlåter sig över politiska och ideologiska motståndare.

Inom språkforskningen har denna sammanblandning av begreppen inte vunnit en allmän anslutning. Trots yttre likheter finns det väsentliga skillnader; i fascismen saknas exempelvis den antisemitism som är ett grunddrag i nazismen.

Rasbiologin

1909 bildades Svenska sällskapet för rashygien, som bedrev ett starkt lobbyarbete för ett rashygieniskt perspektiv på samhällsutvecklingen. Bakom opinionsbildningen stod ett tvärpolitiskt nätverk av forskare och politiker som vill åstadkomma främst två saker:

1) Grunda ett rasbiologiskt vetenskapligt institut åt landets ledande rasbiolog Herman Lundborg.

2) Införa steriliseringslagar i Sverige.

Det lyckas man också göra, institutet 1922 och den första lagen 1934.

Starkt stöd av forskare för motionerna om Rasbiologiska institutet gjorde att både högerns ledare Arvid Lindman och socialdemokraternas Hjalmar Branting skrev på. Det gjorde också framträdande liberaler.

Sjukhusspionaget

I 1970-talets första halva avslöjades ett sjukhusspionage inom Göteborgs sjukvårdsförvaltning och inarbetade kontakter med säkerhetspolisen och IB. Dess främste aktör var socialdemokraten Leif Andersson (S), vice ordförande i sjukvårdsstyrelsen, som överlämnade en lista på 10–15 personer, aktiva inom KFML(r).

IB-affären

Under slutet av 1940-talet byggde socialdemokraterna upp en egen underrättelsetjänst med hjälp av sina arbetsplatsombud vars uppgift var att rapportera vilka fackföreningsmedlemmar som antogs vara kommunister.

Med tiden kom denna grupp att ombildas till ”IB”. 1973 avslöjade Peter Bratt och Jan Guillou organisationen genom artiklar i vänstertidskriften Fib/Kulturfront. Effekterna blev att IB inordnades som en officiell del av försvarsstaben enligt förslag från 1974 års underrättelseutredning.

Vad ”IB” stod för kom aldrig att avslöjas. En förkortning som uttolkats är ”Informationsbyrån” när IB-affären kom. Enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapport 2002 betydde det "Inhämtning Birger" och var kopplat till dess dåvarande chef Birger Elmér.

Jag förstår att Andersson och Löfven vill svartmåla Sverigedemokraterna och påskina att Sverigedemokraterna har kopplingar till Nationalsocialistiska arbetarepartiet. Men jag värjer mig mot historieförfalskningar, slarviga och felaktiga användningar av ord och uttryck.

Vikten av att vårda talet och bruka de rätta orden så att de inte förlorar sitt ursprung och sin betydelse lärde jag mig av Hjalmar Gullberg:

Bara de riktiga orden,
orden med krona och fågel-
sång har en skugga som träden.

Svalkande skugga att sluta
ögonen i, medan kronan
sjunger de riktiga orden.

Ögon. Läppar (1959)


add comment ( 35 views )   |  0 trackbacks   |  permalink

<<Första <Tillbaka | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Nästa> Sista>>